Avízo Katolíckych novín č. 44

Súťaž
Katolícke noviny štartujú veľkú predplatiteľskú súťaž o 50 hodnotných cien vrátane osobného automobilu, pútnických zájazdov a ďalších vecných cien za vyše 19-tisíc eur. Noví predplatitelia navyše dostanú ako darček knihu rozhovorov pápeža Františka a Marca Pozzu o modlitbe Zdravas´, Mária.

Téma týždňa
Rubrika sa zameriava na sté výročie vzniku prvej Československej republiky a na to, čo táto nová situácia znamenala pre Cirkev.

Reportáž
Približuje, ako môže súčasného človeka obohatiť pobyt v pustovni. Jedna sa nachádza len pár kilometrov od Bratislavy.

Rozhovor
Rubrika prináša rozhovor s dekanom Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, docentom dogmatickej teológie Milošom Lichnerom, ako čo najlepšie využiť „dušičkový“ čas.

Duchovná obnova
Ponúka zamyslenie nad „dušičkovým“ časom. Dni na cintoríne totiž môžu byť dňami nádeje a uvažovanie nad hrobom zasa momentom vzbudzujúcim nádej.

Leave a Comment