Farské oznamy 30. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 30. cezročnom týždni rok B
29.10. – 4.11.2018

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
29.10.2018
17:00
Zvolenská Slatina
+ kňaz Peter Marcinko Pondelok 30. týždňa cez rok
Utorok
30.10.2018
17:00
Vígľaš
+ členovia rodiny Žiakovej a Vargovej Utorok 30. týždňa cez rok
Streda
31.10.2018
17:00
Zvolenská Slatina
+ Jozef, 10. výr.
+ členovia rodiny 
Streda 30. týždňa cez rok
 Štvrtok
1.11.2018
8:00
Vígľaš
+ Jozef, Peter a Eva  Všetkých svätých, (sl)
9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti
10:30
Zvolenská Slatina
Ekumenická pobožmosť v evanjelickom kostle v Slatine
 Piatok
2.11.2018
17:00
Zvolenská Slatina
Poďakovenie za 65 rokov života Štefana Michálika a BP pre rodinu Spomienka na všetkých verných zosnulých

Prvý piatok v mesiaci

18:15
Vígľaš
Za živých a zosnulých členov rože č.9 vo Vígľaši
Sobota
3.11.2018
8:00
Zvolenská Slatina
+ Matúš Panny Márie v sobotu
 Nedeľa
4.11.2018
8:00
Vígľaš
+ Lívia Michnová, 1. výr. 31. nedeľa cez rok B
9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti

 

  • Tento týždeň je prvý piatok mesiaca. Spovedať chorých budem v piatok tak ako býva zvykom doobeda. Spovedať v kostoloch budem pol hodinu pred sv. omšou a v piatok vo Vígľaši od 14:30 – 15:30 a vo Zvolenskej Slatine od 16:00 – 17:00.
  • Budúca nedeľa je prvá v mesiaci. Prvonedeľná pobožnosť začne po sv. omši vo Vígľaši cca o 9:00 a vo Zvolenskej Slatine začne o 10:30. Všetci ste srdečne pozvaní.
  • Vo štvrtok máme slávnosť a prikázaný sviatok Všetkých svätých. Práve v tento deň v minulosti bývali v našej obci ekumenické pobožnosti s bratmi evanjelikmi. Po dohode s evanjelickým pánom farárom Branislavom Kováčom a v spolupráci s obecným úradom vo Zvolenskej Slatine budeme pokračovať v tejto tradícii. Vo štvrtok 1.11.2018 sa budeme katolíci a evanjelici spolu modliť v evanjelickom kostole zo začiatkom o 10:30. Po ekumenickej pobožnosti spolu prejdeme na obecný cintorín, kde budeme zo zástupcami obce pokračovať v pobožnosti. Všetci ste srdečne pozvaní.
  • Od štvrtka a celú nasledujúcu oktávu je možnosť získať úplné odpustky, ktoré môžu byť pripočítané iba dušiam v očistci. Potrebné je:
    1. Odpustky 1.11. – 2.11.2017 – Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Je potrebné splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. otca (stačí Otče náš, Zdravas a Sláva). Okrem toho ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.
  1. Odpustky od 1.11. – 8.11.2017 – Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.
  • Ako som avizoval od pondelka sa menia časi sv. omší podľa zimného obdobia. Večerné sv. omše budú od pondelka o 17:00.
  • Zapisujem úmysly sv. omší na nasledujúci polrok, teda od januára do konca jána. Zatiaľ zapisujem iba prvé výročia úmrtia a životné jubileá. Od polovice novembra budem zapisovať všetky ostatné úmysly.

Pavel Cerovský, administrátor

Leave a Comment