Avízo Katolíckych novín č. 43

Téma týždňa
Rubrika prináša rozhovor s lekárkou psychiatričkou Evou Bubeníkovou o tom, ako zvládať náročné životné situácie.

Téma
Pozýva na návštevu kaplniek, ktoré pripomínajú slávu kúpeľných miest.

Duchovná obnova
Katolícke noviny sa zameriavajú na to, akú cenu má čnosť čistoty.

Listáreň
Odpovedá na otázku, či existuje subjektívna a objektívna viera.

Misie
Približujú dobrovoľnícku misijnú činnosť slovenského študenta misiológie Františka Smolíka na ďalekej Sibíri.

Leave a Comment