Farské oznamy 29. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 29. cezročnom týždni rok B
22.10. – 28.10.2018

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
22.10.2018
18:00
Zvolenská Slatina
+ Ján a Anna a rodičia Sv. Jána Pavla II., pápeža (ľs)
 Utorok
23.10.2018
17:00
Zvolenská Slatina
+ Jozef Tatarka  Utorok 29. týždňa cez rok
18:00
Vígľaš
+ Ondrej Krnáč a Zuzana Krnačová
Streda
24.10.2018
18:00
Zvolenská Slatina
+ Ján, Anna a Ondrej  Streda 29. týždňa cez rok
Štvrtok
25.10.2018
18:00
Vígľaš
+ Margita, 1. výr.
+ František, 14. výr.
Štvrtok 29. týždňa cez rok
Piatok
26.10.2018
18:00
Zvolenská Slatina
+ Peter a Katarína Hriňoví Výročie posviacky kostola vo Zvolenskej Slatine (sl)
Sobota
27.10.2018
8:00
Zvolenská Slatina
+ Zuzana Kminiaková Panny Márie v sobotu
 Nedeľa
28.10.2018
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti 30. nedeľa cez rok B
9:30
Zvolenská Slatina
+ manžel Ján a rodina Jablonková
  • Diecézne centrum mládeže v Banskej Bystrici nás požiadalo o potravinovú zbierku pre centrum mládeže na Španej doline. Kto by mohol prispieť potavinami ako nepr. ryžou, cukrom, múkou soľou, cestovinami, zemiakmi, lekvármi, môže tieto potraviny priniesť na faru. Zbierka bude do konca týždňa. Všetkým úprimne Pán boh zaplať.
  • Zapisujem úmysly sv. omší na nasledujúci polrok, teda od januára do konca jána. Zatiaľ zapisujem iba prvé výročia úmrtia a životné jubileá. Od polovice novembra  budem zapisovať všetky ostatné úmysly.
  • Dnes je Misíjna nedeľa, preto preto bude  zbierka na misie. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať.
  • Budúci víkend z 27.10. na 28.10. bude zmena času z letného na zimný. Preto bude aj tradičná zmena večerných omší z 18:00 na 17:00.

 

Pavel Cerovský, administrátor

Leave a Comment