Farské oznamy 28. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 28. cezročnom týždni rok B
15.10. – 21.10.2018

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
15.10.2018
18:00
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 70 rokov života Zuzana Šlobárovej Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi (sp)
Utorok
16.10.2018
18:00
Vígľaš
Poďakovanie za 65 rokov života Tomáša Utorok 28. týždňa cez rok
Streda
17.10.2018
18:00
Zvolenská Slatina
+ rodičia Margita a Pave a Emília Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka (sp)
Štvrtok
18.10.2018
18:00
Vígľaš
+ Viera Rončáková, nedožitých 54 rokov Sv. Lukáša, evanjelistu (sv)
Piatok
19.10.2018
18:00
Zvolenská Slatina
+ rodičia Mrázoví a ostatný členovia rodiny Piatok 28. týždňa cez rok
Sobota
20.10.2018
8:00
Zvolenská Slatina
+ Ondrej Panny Márie v sobotu
 Nedeľa
21.10.2018
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti 29. nedeľa cez rok B
9:30
Zvolenská Slatina
+ rodičov a súrodencov Sucháňových
+ rodičov a súrodencov Slovákových
  • Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave, priebehu a pomoci pri kňazských rekolekciách. Všetkým vám úprimné Pán Boh zaplať.
  • Od pondelka začínam zapisovať úmysli sv. omší na nasledujúci polrok, teda od januára do konca jána. Zatiaľ zapisujem iba prvé výročia úmrtia a životné jubileá. Až neskôr začnem zapisovať aj všetky ostatné úmysli.
  • Aj tento školský rok 2018/19 bude prebiehať príprava detí na prvé sv. prijímanie. Príprava začne v januári 2019 a samotné prvé sv. prijímanie bude 12.5.2019 vo Zvolenskej Slatine a 19.5.2019 vo Vígľaši. Aby dieťa mohlo ísť na prvé sv. prijímanie musí byť minimálne tretiakom na ZŠ, musí chodiť na hodiny náboženstva, chodievať na nedeľné sv. omše (k čomu má aj kartičku, aby si do nej zapisoval účasť na sv. omšiach) a chodieval na farské katechézy, ktorých rozpis dostanú rodičia. Prihlášky si môžete zobrať v sakrestii kostola a vyplnené mi ich odovzdať. Viac informácii u mňa na na faraslatina.sk.
  • Nasledujúca nedeľa je Misíjna nedeľa, preto o týždeň bude zbierka na misie. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať.

Pavel Cerovský, administrátor

Leave a Comment