Farské oznamy 26. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 26. cezročnom týždni rok B
1.10. – 7.10.2018

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
1.10.2018
18:00
Zvolenská Slatina
+ rodičia Krahulcoví Michal a Magdaléna a bratia Milan a Peter Sv. Terézie z Lisieux, Panny a učiteľky Cirkvi (sp)
Utorok
2.10.2018
18:00
Vígľaš
+ rodičia Štefan a Mária, Martin a Mária a starí rodičia Svätých anjelov strážcov (sp)
Streda
3.10.2018
18:00
Zvolenská Slatina
+ Anna Streda 26. týždňa cez rok
Štvrtok
4.10.2018
18:00
Vígľaš
+ Mária Hroncová Sv. Františka Assiského (sp)
 Piatok
5.10.2018
17:00
Zvolenská Slatina
Za živých a zosnulých členov rože č.5 vo Zvolenskej Slatine  Prvý priatok v mesiaci
O Najsvätejšom Srdci Ježišovom
18:15
Vígľaš
+ rodičia Paulína a Pavol a ich synovia Miroslav a Ondrej
Sobota
6.10.2018
8:00
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 60 rokov života Magdalény Panny Márie v sobotu
 Nedeľa
7.10.2018
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti 27. nedeľa cez rok B
9:30
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 50 rokov života Ľubice
  • Tento týždeň je prvý piatok mesiaca. Spovedať chorých budem v piatok tak ako býva zvykom doobeda. Spovedať v kostoloch budem pol hodinu pred sv. omšou a v piatok vo Vígľaši od 14:30 – 15:30 a vo Zvolenskej Slatine od 16:00 – 17:00.
  • Aj tento školský rok 2018/19 bude prebiehať príprava detí na prvé sv. prijímanie. Príprava začne v januári 2019 a samotné prvé sv. prijímanie bude 12.5.2019 vo Zvolenskej Slatine a 19.5.2019 vo Vígľaši. Aby dieťa mohlo ísť na prvé sv. prijímanie musí byť minimálne tretiakom na ZŠ, musí chodiť na hodiny náboženstva, chodievať na nedeľné sv. omše (k čomu má aj kartičku, aby si do nej zapisoval účasť na sv. omšiach) a chodieval na farské katechézy, ktorých rozpis dostanú rodičia. Prihlášky si môžete zobrať v sakrestii kostola a vyplnené mi ich odovzdať. Viac informácii u mňa na na faraslatina.sk.
  • V pondelok začína mesiav október, ktorý je považovaný za ružencoví mesiac. V tomto čase môžu získať úplné odpustny tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje:
    Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. (Enchiridion indulgentiarum, conc. 17). Musia byť splnené aj tradične podmienky k odpustkom ako sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca a odpútanosť od akéhokoľvek hriechu aj ľahkého.
  • V stredu 3. októbra po sv.omši bude skúška detského spevokolu. Keďže chceme, aby sa v tomto kostole hralo a spievalo na Božiu slávu, pozývame všetkých ktorí majú chuť sa k nám pridať. Vítané sú hlavne rodiny s deťmi.
  • Budúca nedeľa je prvá v mesiaci. Prvonedeľná pobožnosť začne po sv. omši vo Vígľaši cca o 9:00 a vo Zvolenskej Slatine začne o 10:30. Všetci ste srdečne pozvaní.

Pavel Cerovský, administrátor

Leave a Comment