Avízo Katolíckych novín č. 39

Duchovná obnova
Katolícke noviny sa zameriavajú na Titusa Zemana a Annu Kolesárovú, ktorí dokazujú, že štafeta svätosti v našom národe pokračuje.

Téma
Rubrika prináša rozhovor s františkánskym kňazom Silvestrom Michalom Poliakom o pastorácii nepočujúcich.

Téma
Predstavuje Spoločenstvo Misia Máriina, ktoré vzišlo z iniciatívy manželov Viktora a Márie Bezákovcov ako misia ohlasujúca Božie kráľovstvo podľa potrieb Cirkvi.

Listáreň
Vysvetľuje, aký má mať kresťan postoj k hazardným hrám, teda k míňaniu peňazí s úmyslom zväčšiť svoj majetok skúšaním šťastia.

Leave a Comment