Farské oznamy 25. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 25. cezročnom týždni rok B
24.9. – 30.9.2018

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
24.9.2018
18:00
Zvolenská Slatina
+ Karol a Milan Tuharskí Výročie posviacky katedrálneho chrámu (sv)
Utorok
25.9.2018
18:00
Vígľaš
Za zdravie a BP pre Evku Utorok 25. týždňa cez rok
Streda
26.9.2018
18:00
Zvolenská Slatina
+ Anna Streda 25. týždňa cez rok
Štvrtok
27.9.2018
18:00
Vígľaš
+ Tomáš Výboh Sv. Vincenta de Paul, kňaza (sp)
Piatok
28.9.2018
18:00
Zvolenská Slatina
+ manžel Ondrej a syn Ondrej Krajniakoví Piatok 25. týždňa cez rok
Sobota
29.9.2018
8:00
Zvolenská Slatina
+ Ján, 1. výr. Sv. Michala, Gabriela a Rafaela archanjelov (sv)
 Nedeľa
30.9.2018
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti 26. nedeľa cez rok B
9:30
Zvolenská Slatina
+ Emília Nosáľová, 1. výr.
  • Aj tento školský rok 2018/19 bude prebiehať príprava detí na prvé sv. prijímanie. Príprava začne v januári 2019 a samotné prvé sv. prijímanie bude 12.5.2019 vo Zvolenskej Slatine a 19.5.2019 vo Vígľaši. Aby dieťa mohlo ísť na prvé sv. prijímanie musí byť minimálne tretiakom na ZŠ, musí chodiť na hodiny náboženstva, chodievať na nedeľné sv. omše (k čomu má aj kartičku, aby si do nej zapisoval účasť na sv. omšiach) a chodieval na farské katechézy, ktorých rozpis dostanú rodičia. Prihlášky si môžete zobrať v sakrestii kostola a vyplnené mi ich odovzdať. Viac informácii u mňa na na faraslatina.sk.

Pavel Cerovský, administrátor

Leave a Comment