Avízo Katolíckych novín č. 37

Rozhovor týždňa
Pri príležitosti blahorečenia matky Alfonzy Márie Eppingerovej sa rozprávajú s Celinou Pčolinskou z Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa.

Duchovná obnova
Katolícke noviny sa zameriavajú na pseudovzory, ktoré propaguje súčasná spoločnosť, a na pozitívnu motiváciu, ktorú ponúkajú svätci. Zmysel nášho života stojí alebo padá na dosiahnutí svätosti.

Z domova
Rubrika informuje o tradičnej púti v Marianke, ktorá sa konala pri príležitosti sviatku Narodenia Panny Márie. Po pontifikálne svätej omši bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský požehnal obnovený areál Svätej studne.

Rozhovor
Katolícke noviny prinášajú rozhovor so šperkárom Markom Husovským, ktorý vytvoril strieborný relikviár v tvare srdca pre relikvie blahoslavenej Anny Kolesárovej.

Listáreň
Vysvetľuje, prečo má sviatosť krstu pre veriacich zásadný význam.

Leave a Comment