Farské oznamy 23. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 23. cezročnom týždni rok B
10.9. – 16.9.2018

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
10.9.2018
18:00
Zvolenská Slatina
+ rodičia Tuharskí a ostatní členovia rodiny Pondelok 23. týždňa cez rok
Utorok
11.9.2018
18:00
Vígľaš
+ Magdaléna, Peter a brat Peter Utorok 23. týždňa cez rok
Streda
12.9.2018
18:00
Zvolenská Slatina
+ Pavel Remeselník a Mária Najsvätejšieho mena Panny Márie (ľs)
Štvrtok
13.9.2018
18:00
Vígľaš
+ manžel a brat Peter a rodičia z oboch strán Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi (sp)
Piatok
14.9.2018
18:00
Zvolenská Slatina
+ brat Ján Povýšenie Svätého Kríža (sl)
 Sobota
15.9.2018
8:00
Vígľaš
+ brat Pavel, 10. výr.
+ Ján
 Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska (sl)
9:30
Zvolenská Slatina
 
 Nedeľa
16.9.2018
8:00
Vígľaš
+ rodičia Ján a Anna Budáčoví a starí rodičia z oboch strán 24. nedeľa cez rok B

Slávnosť Povýšenia Svätého Kríža, partocínium farského kostola

10:00
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti
  • Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a dôstojnom slávení hodov vo Vígľaši. Všetkým Vám úprimne Pán Boh zaplať.
  • Farský kostol Povýšenia Svätého Kríža vo Zvolenskej Slatine si v piatok 14.9.2018 pripomína svojho patróna Povýšenie Svätého Kríža. Patrocínium kostola oslávime spolu slávnostnou sv. omšou a to v nedeľu 16.9.2018 o 10:00. Preto prosím ženy, ktoré môžu, aby napiekli koláče na ktorých sa po sv. omši na spoločnom agapé pohostíme. Taktiež chcem poprosiť, aby ste prišli v krojoch, aby bola táto slávnosť čo najkrajšia.
  • Samotné slávenie patróna kostola sa nazýva aj odpust. Teda je možnosť získať úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby boli splnene tradične podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca) a návšteva kostola v deň slávnosti.

Pavel Cerovský, administrátor

Leave a Comment