Farské oznamy 22. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 22. cezročnom týždni rok B
3.9. – 9.9.2018

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
3.9.2018
18:00
Zvolenská Slatina
+ Mária a Pavel Václavíkoví a starí rodičia Krahulcoví a Bartkoví Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi (sp)
Utorok
4.9.2018
18:00
Vígľaš
+ rodičia Štefan a Magdaléna Utorok 22. týždňa cez rok
Streda
5.9.2018
18:00
Zvolenská Slatina
+ syn Peter, 4. výr. Streda 22. týždňa cez rok
Štvrtok
6.9.2018
18:00
Vígľaš
+ Elemír, Anna, Ján a Marta Štvrtok 22. týždňa cez rok
 Piatok
7.9.2018
15:00
Vígľaš
Za zdravie a Božiu milosť do manželstva pre Juraja a Pertonelu Prvý piatok v mesiaci
Najsvätejšie srdce Ježišovo
17:00
Zvolenská Slatina
+ Štefan a Zuzana a členovia rodiny Jombíkovej a Odrobinovej
Sobota
8.9.2018
8:00
Vígľaš
Za živých a zosnulých členov ruže č.8 vo Vígľači Narodenie Panny Márie, (sl)
 Nedeľa
9.9.2018
8:00
Zvolenská Slatina
+ Ondrej a Mária Kurčíkoví 23. nedeľa cez rok A

Slávnosť Narodenia Panny Márie, partocínium filiálneho kostola

10:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti
  • Tento týždeň je prvý piatok mesiaca. Spovedať chorých budem v piatok tak ako býva zvykom doobeda. Spovedať v kostoloch budem cez týždeň pol hodinu pred sv.omšou a na prvý piatok budem spovedať v zmeneom čase keďže aj omše budú v zmenenom čase. Takže spovedať vo Vígľaši budem od 14:00 – 15:00 a o 15:00 bude sv. omša vo Vígľaši a vo  Zvolenskej Slatine budem spovedať od 16:00 – 17:00 a o 17:00 bude sv. omša vo  Zvolenskej Slatine.
  • Kostol vo Vígľaši si v sobotu 8.9. pripomína svojho patróna NARODENIE PANNY MÁRIE. Sv. omša bude v tento deň o 8:00 vo Vígľaši a nie vo Zvolenskej Slatine. Patrocínium kostola oslávime spolu slávnostnou sv. omšou a to v nedeľu 9.9.2018 o 10:00. Preto prosím ženy, ktoré môžu, aby napiekli koláče na ktorých sa po sv. omši na spoločnom agapé pohostíme. Taktiež chcem poprosiť, aby ste prišli v krojoch, aby bola táto slávnosť čo najkrajšia.
  • Samotné slávenie patróna kostola sa nazýva aj odpust. Teda je možnosť získať úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby boli splnene tradične podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca) a návšteva kostola v deň slávnosti.
  • Začína sa nový školský rok. Milí rodičia a deti, chcete aj v tomto školskom roku detské sv. omše? Preto vás chcem povzbudiť milí rodičia a hlavne vaše deti aby ste sa pridali do detského spevokolu.
  • Pozývam Vás, milí manželia, znova posiliť, oživiť a uzdraviť Vaše manželstvo poznaním plánu Boha. Víkendový kurz veselou a pútavou formou vedie gréckokatolícky kňaz Jozef Maretta s namželkou Jankou v Penzione zornička na Donovaloch. Viac informácii u Petra Spodniaka na nástenke.

 

Pavel Cerovský, administrátor

Leave a Comment