Farské oznamy 19. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 19. cezročnom týždni rok B
13.8. – 19.8.2018

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
13.8.2018
  Sv. omša nebude Pondelok 19. týždňa cez rok
Utorok
14.8.2018
18:00
Vígľaš
Za zdravie a BP pre Jaroslava Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka (sp)
 Streda
15.8.2018
17:00
Zvolenská Slatina
+ Ján, Emil, Mária Kurčíkoví  Nanebovzatie Panny Márie (sl)
18:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti
Štvrtok
16.8.2018
18:00
Vígľaš
  Štvrtok 19. týždňa cez rok
Piatok
17.8.2018
18:00
Zvolenská Slatina
+ Juraj Nosáľ, 5. výr. Piatok  19. týždňa cez rok
Sobota
18.8.2018
14:00
Zvolenská Slatina
Za dobrodincov farnosti Panny Márie
 Nedeľa
19.8.2018
8:00
Vígľaš
+ rodičia Rudolf a Anna 20. nedeľa cez rok B
9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti

 

  • Farnosť Zvolenská Slatina organizuje v sobotu dňa 18.8.2018 akciu s názvom „Vo farskej záhrade“. Bude to stretnutie v našej farskej záhrade, kde budú vystupovať hudobné skupiny Timon, Peter Janku a detský spevokol vo Zvolenskej Slatine. Zo svojimi svedectvami sa podelia manželia Slukovci, Dušan Mesík a Pavel Cerovský a svoje divadelné predstavenie predvedie komunita Cenacolo. Začiatok bude  o 14:00 v kostole Povýšenia svätého kríža vo Zvolenskej slatine so svätou omšou. Všetci ste srdečne pozvaní.
  • Chcem poprosiť šikovné ženičky, aby napiekli nejake sladké alebo slané dobroty, ktorými by sme pohostili účinkujúcich ale aj ostatných, ktorí prídu.
  • V utorok 14.8.2018 je vo Vígľaši predpísaná celodenná adorácia. Sviatosť oltárna bude vystavená od 9:00 a ukončenie s požehnaním bude pred sv. omšou o 18:00. Všetci ste srdečne pozvaní. Nech Ježiš nie je sám v kostle ale prichádzajme k nemu aj v tento všedný deň, aby sme od neho čerpali dosť síl do nášho života.
  • Vo štvrtok o 19:00 bude v kostole vo Zvolenskej Slatine hodinová adorácia. Adorácia je určená pre tichú súkromnú poklonu, môže byť sprevádzaná piesňami chvál a bude trvať hodinu. Pozývame všetkých, ktorí chcú v tichu a chválach zažiť Božiu blízkosť.

 

Pavel Cerovský, administrátor

Leave a Comment