Farské oznamy 18. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 18. cezročnom týždni rok B
6.8. – 12.8.2018

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
6.8.2018
18:00
Zvolenská Slatina
  Premenenie Pána (sv)
Utorok
7.8.2018
18:00
Vígľaš
+ Ján, Katarína a Štefan Utorok 18. týždňa cez rok
Streda
8.8.2018
18:00
Zvolenská Slatina
+ Kamil Vargonský Sv. Dominika, kňaza (sp)
Štvrtok
9.8.2018
18:00
Vígľaš
  Sv. Terézie Benedikty od kríža (sv)
Piatok
10.8.2018
18:00
Zvolenská Slatina
  Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka (sv)
Sobota
11.8.2018
8:00
Zvolenská Slatina
  Sv. Kláry, panny (sp)
 Nedeľa
12.8.2018
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti 19. nedeľa cez rok B
9:30
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 40 rokov života Jána

 

  • Farnosť Zvolenská Slatina organizuje dňa 18.8.2018 akciu s názvom „Vo farskej záhrade“. Bude to stretnutie v našej farskej záhrade, kde budú vystupovať rôzne spevácke zbory, bude prebiehať hovorené slovo a ďalší program o ktorom si budete môcť prečítať na nástenke a farskom webe. Celá akcia bude prebiehať ako poďakovanie za minuloročný duchovný boj v ktorom Boh ukázal svoju moc. Všetci ste srdečne pozvaní.

 

Pavel Cerovský, administrátor

Leave a Comment