Avízo Katolíckych novín č. 31

Príloha
Katolícke noviny prinášajú špeciálnu osemstranovú prílohu Krížovky a pobavenie; lúštitelia sa môžu zapojiť do súťaže o hodnotné ceny.

Reportáž týždňa
Mapuje národné stretnutie mládeže P18 v Prešove.

Duchovná obnova
Katolícke noviny sa zameriavajú na silný duchovný rozmer hrdinov z románov z prostredia divokého západu.

Rozhovor
Rubrika prináša rozhovor s lekárom Jozefom Benkovičom o nelátkových závislostiach.

Misie
Predstavujú osobnosť a životný odkaz svätého Justína de Jacobis, ktorého sviatok si pripomíname 31. júla.

Reportáž
Približuje skvosty, ktoré ponúka „brazílska Štiavnica“. Minas Gerais, jeden z 26 spolkových štátov Brazílie, je domovom barokových kostolov postavených a vyzdobených v štýle baníckeho baroka – barroco mineiro.

Leave a Comment