Farské oznamy 16. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 16. cezročnom týždni rok B
23.7. – 29.7.2018

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
23.7.2018
18:00
Zvolenská Slatina
+ Anna Šimiaková Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy (sv)
Utorok
24.7.2018
18:00
Vígľaš
+ Martin Panica, 20. výr. Utorok 16. týždňa cez rok
Streda
25.7.2018
18:00
Zvolenská Slatina
+ Margita Výbohová, 1. výr. Sv. Jakuba, apoštola (sv)
Štvrtok
26.7.2018
18:00
Vígľaš
Poďakovanie za Annu 75 rokov života, Danu 55 rokov a Miroslava 55 rokov života Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie (sp)
Piatok
27.7.2018
18:00
Zvolenská Slatina
+ Anna  Sv. Gorazda a spoločníkov (sp)
Sobota
28.7.2018
8:00
Zvolenská Slatina
+ Peter Zdechovan, 10. výr.
+ rodičia z oboch strán
Panny Márie v sobotu (ľs)
 Nedeľa
29.7.2018
8:00
Vígľaš
Poďakovanie Anny za 90 rokov života 17. nedeľa cez rok B
9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti
  • Farnosť Zvolenská Slatina organizuje dňa 18.8.2018 akciu s názvom „Vo farskej záhrade“. Bude to stretnutie v našej farskej záhrade, kde budú vystupovať rôzne spevácke zbory, bude prebiehať hovorené slovo a ďalší program o ktorom si budete môcť prečítať na nástenke a farskom webe. Celá akcia bude prebiehať ako poďakovanie za minuloročný duchovný boj v ktorom Boh ukázal svoju moc. Všetci ste srdečne pozvaní. K tejto akcii bude mimoriadna zbierka, ktorá sa uskutoční na budúcu nedeľu, poprípade môžete prispieť do pokladničky, ktorá je označená akciou vzadu na stolíku.
  • Tento rok sa bude realizovať oprava zvonov vo farskom kostole. Zvony bude opravovať zvonárenská dielňa Albína Iváka Liptovské Sliače. Zvony sú v havarijnom stave, preto sa oprava začne realizovaž už teraz v auguste. Chcem poprosiť 3 – 4 ochotných ľudí, ktorí by mi pomohli upratať vežu od netopierho trusu, aby sa prihlasili u mňa.  

Pavel Cerovský, administrátor

Leave a Comment