Avízo Katolíckych novín č. 29

Reportáž týždňa
Rubrika ponúka reportáž z mariánskej púte v Topoľčiankach.

Téma
Zameriava sa na športovo-duchovné prežívanie nedele na Slovensku.

Duchovná obnova
Katolícke noviny sa venujú mariánskej úcte vyjadrenej v škapuliari Panny Márie.

Reportáž
Približuje históriu kláštora uršulínok v Bratislave.

Rozhovor
Rubrika prináša rozhovor s košickým emeritným arcibiskupom Alojzom Tkáčom.

Listáreň
Vysvetľuje, prečo je svätá omša duchovnou posilou aj na zahraničnej dovolenke.

Misie
Predstavujú novú knihu o živote sestry Veroniky Theresie Ráckovej SSpS, ktorá pred dvomi rokmi tragicky zahynula v Južnom Sudáne.

Leave a Comment