Avízo Katolíckych novín č. 28

Téma týždňa
Rubrika pri príležitosti nedožitých 90. narodenín Anny Kolesárovej približuje čitateľom prierez procesom blahorečenia, ale aj životom slovenskej mučeníčky čistoty.

Duchovná obnova
Katolícke noviny sa pri príležitosti 90. výročia narodenia Anny Kolesárovej rozprávajú s kňazom Pavlom Hudákom.

Reportáž
Rubrika mapuje najväčšiu púť na Slovensku. 7. – 8. júla zavítalo do Levoče okolo pol milióna pútnikov.

Rozhovor
Rubrika prináša rozhovor s františkánom Imrichom Neslušanom, ktorý pôsobí na Sicílii.

Listáreň
Odpovedá na otázku, čo máme prinášať Bohu ako obetný dar počas svätej omše.

Misie
Vysvetľujú, ako môžete prostredníctvom Katolíckych novín podporiť misionárov.

Leave a Comment