Avízo Katolíckych novín č. 25

Z domova
Rubrika prináša spravodajstvo a fotografie z aktuálnych kňazských vysviacok. Pri tejto príležitosti sa Katolícke noviny rozprávajú s Tomášom M. Vlčekom z Rehole menších bratov konventuálov – minoritov, ktorý prijal kňazskú vysviacku 16. júna v Katedrále sv. Martina v Bratislave.

Duchovná obnova
Katolícke noviny sa zameriavajú na osobnosť svätého Jána Krstiteľa – askétu, ktorý zmenil svet.

Listáreň
Približuje význam gest v liturgii.

Téma
Rubrika prináša rozhovor s manželmi Katarínou a Kamilom Baginovcami, ktorí na Slovensku rozvíjajú kresťanské koučovanie.

Téma
Spomína na redaktora Katolíckych novín Teodora Hlaváča, od ktorého smrti uplynul 21. júna rok.

Leave a Comment