Avízo Katolíckych novín č. 24

Téma týždňa
Predstavuje troch otcov, ktorí sa rozhodli ostať s deťmi na rodičovskej dovolenke a manželkám umožniť, aby pracovali.

Duchovná obnova
Katolícke noviny sa zameriavajú na to, že každý kresťan sa krstom stal reprezentantom Božieho kráľovstva a mal by prezentovať Božie kráľovstvo.

Listáreň
Vysvetľuje, prečo má Preblahoslavená Panna Mária titul Matka Cirkvi.

Rozhovor
Rubrika prináša rozhovor so Želmírou Zemčákovou, ktorá bola prvou nevidiacou študentkou žurnalistiky na Univerzite Komenského v Bratislave.

Téma
Rubrika približuje tradíciu gajdošov na Slovensku a prináša rozhovor s kňazom Petrom Matisom, ktorý hrá na gajdách.

Kultúra
Pripomína život a dielo spisovateľa Martina Kukučína – od jeho smrti uplynulo 21. mája 90 rokov.

Leave a Comment