Avízo Katolíckych novín č. 21

Reportáž týždňa
Pozýva na návštevu Hlohovca, ktorému vtláčajú svoju pečať františkáni.

Duchovná obnova
Katolícke noviny sa v záverečnej časti seriálu o základoch kresťanstva zameriavajú na Najsvätejšiu Trojicu ako na nádherné tajomstvo.

Téma
Približuje históriu mesta Kežmarok, ktoré je vzácnou perlou pod Tatrami.

Téma
Vysvetľuje, prečo si treba dávať pozor na glaukóm, teda na zelený zákal.

Mladým
Rubrika predstavuje nový šport plogging, ktorý kombinuje kondičný beh so zbieraním odpadkov.

Leave a Comment