Farské oznamy 7. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 7. cezročnom týždni rok B
21.5. – 27.5.2018

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
21.5.2018
18:00
Zvolenská Slatina
+ Rozália Rovňanová, 1. výr.    Panny Márie, Matky Cirkvi (sp)
Utorok
22.5.2018
18:00
Vígľaš
+ Magdaléna Utorok 7. týždňa cez rok
Streda
23.5.2018
18:00
Zvolenská Slatina
+ Ján a Anna a rodičia z oboch strán Streda 7. týždňa cez rok
Štvrtok
24.5.2018
18:00
Vígľaš
Za živých a zosnulých členov ruže č.5 vo Vígľaši Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného kňaza (sv)
Piatok
25.5.2018
18:00
Zvolenská Slatina
+ rodičia Sarvašoví a Martin, Margita a brat Martin Piatok 7. týždňa cez rok
Sobota
26.5.2018
8:00
Zvolenská Slatina
  Sv. Filipa Neriho, kňaza (sp)
 Nedeľa
27.5.2018
8:00
Vígľaš
+ manžel Mikuláš a rodičia Nedeľa Najsvätejšej Trojice
Prvé sv. prijímanie vo Zvolenskej Slatine
10:00
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti 
  • Budúca nedeľa je nedeľa Najsvätejšej Trojice. Vo sv. omši vo Zvolenskej Slatine bude prvé sv. prijímanie, preto budú sv. omše v zmenenom čase a to vo Vígľaši o 8:00 a vo Zvolenskej Slatine o 10:00.
  • Budúcu nedeľu bude vo Zvolenskej Slatine prvé sv. prijímanie. Prvému sv. prijímaniu bude predchádzať nácvik, ktorý bude v piatok po sv. omši a sv. spoveď pre deti a ich rodiny, ktorá bude v sobotu o 9:00 v kostole vo Zvolenskej Slatine.

Pavel Cerovský, administrátor

Leave a Comment