Farské oznamy 7.veľkonočný týždeň B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 7. veľkonočnom týždni rok B
14.5. – 20.5.2018

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
14.5.2018
18:00
Zvolenská Slatina
+ Zdenka Benkovská   Sv. Matej, apoštol (sv)
Utorok
15.5.2018
18:00
Vígľaš
Za zdravie a BP a požehnanie pre rodinu a vnúčatá Utorok po 7. veľkonočnej nedeli
Streda
16.5.2018
18:00
Zvolenská Slatina
+ Ján a Paulína a ich synovia Štefan a Ján Sv. Jána Nepomuckého (sp)
Štvrtok
17.5.2018
18:00
Vígľaš
Poďakovanie za 50 rokov života dcéry Tatiany Štvrtok po 7. veľkonočnej nedeli
Piatok
18.5.2018
18:00
Zvolenská Slatina
+ Mária Ľalíková a rodičia z oboch strán Za jednotu kresťanov
Sobota
19.5.2018
8:00
Zvolenská Slatina
  Sobota po 7. veľkonočnej nedeli
 Nedeľa
20.5.2018
8:00
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za zdravie a BP pri príležitosti 70 rokov života Heleny Nedeľa Zoslania Ducha Svätého
Prvé sv. prijímanie vo Vígľaši
10:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti 
  • Budúca nedeľa je nedeľa Zoslania Ducha Svätého. Vo sv. omšiach budeme vzývať Ducha Svätého aby zoslal na nás a našu farnosť svoje dary. Sv. omše budú v zmenenom čase vo Zvolenskej Slatine o 8:00 a vo Vígľaši o 10:00.
  • Budúcu nedeľu bude vo Vígľaši prvé sv. prijímanie. Prvému sv. prijímaniu bude predchádzať nácvik, ktorý bude vo štvrtok po sv. omši vo Vígľaši a sv. spoveď pre deti a ich rodiny, ktorá bude v sobotu o 9:00 v kostole vo Vígľaši.
  • Budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom letných kántrových dní je prosba za jednotu kresťanov a za duchovné povolania. My budem sláviť kántrový deň v piatok.
  • Vo štvrtok sú dekanské kňazské rekolekcie, ktoré začnú o 9:30 v Očovej sv. omšou v kostole.
  • Vo štvrtok o 19:00 bude v kostole vo Zvolenskej Slatine hodinová adorácia. Adorácia je určená pre tichú súkromnú poklonu, môže byť sprevádzaná piesňami chvál a bude trvať hodinu. Pozývame všetkých, ktorí chcú v tichu a chválach zažiť Božiu blízkosť.
  • Dnes je zbierka na katolícke masmédia. Všetkým darcov Pán Boh zaplať.

 

Pavel Cerovský, administrátor

Leave a Comment