Farské oznamy 4. pôstny týždeň

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 4. pôstnom týždni rok B
12.3. – 18.3.2018

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
12.3.2018
17:00
Zvolenská Slatina
+ Ondrej a Magdaléna Pondelok po 4. pôstnej nedeli
Utorok
13.3.2018
17:00
Vígľaš
+ Jozef Nosáľ a Anna Hupianová a rodičia z oboch strán Utorok  po 4. pôstnej nedeli
Streda
14.3.2018
17:00
Zvolenská Slatina
+ rodičia Jozef a Mária
+ švagrovia a švagriny
Streda po 4. pôstnej nedeli
Štvrtok
15.3.2018
17:00
Vígľaš
+ z rodiny Tomáša Ozana a starých rodičov Štvrtok po 4. pôstnej nedeli
Piatok
16.3.2018
17:00
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 50 rokov života Aleny a 20 rokov života vnučky Silvie Piatok po 4. pôstnej nedeli
Sobota
17.3.2018
8:00
Zvolenská Slatina
  Sobota po 4. pôstnej nedeli
 Nedeľa
18.3.2018
8:00
Vígľaš
Poďakovanie za 60 rokov života Marty 5. pôstna nedeľa
9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti 
  • Na budúcu nedeľu 18.3.2018 bude v našej farnosti hromadná sv. spoveď. Spovedať budú v našich kostoloch všetci kňazi dekanátu. Spoveď začne o 15:00 a končiť bude o 16:00. Pripravte sa na dobrú sv. spoveď, či už na budúcu nedeľu alebo každý podľa potreby.
  • Na budúcu nedeľu 18.3.2018 konferencia biskupov Slovenska vyhlásila Zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom. Do tejto zbierky sa zapojíme aj my.
  • V utorok 20.3.2018 budem spovedať chorých v ich príbytkoch, ktorí si chcú vykonať Veľkonočnú spoveď. Svojich chorých a nevládnych môžete zapísať na papier vzadu na stolíku. Uveďte prosím aj telefonický kontakt. Spovedať budem v utorok doobeda.
  • Chcem Vás pozvať na krížové cesty, ktoré sa v našej farnosti spoločne modlíme a to vo štvrtok o 16:15 vo Vígľaš a v piatok o 16:15 vo Zvolenskej Slatine. S modlitbou krížovej cesty sú spojené aj úplné odpustky. 
  • Nasledujúci štvrtok je tretí v mesiaci, preto tento deň bude hodinová adorácia. Adorácia je určená pre tichú súkromnú poklonu, môže byť sprevádzaná piesňami chvál a bude trvať hodinu. Pozývame všetkých, ktorí chcú v tichu a chválach zažiť Božiu blízkosť. Adorácia začne vo štvrtok o 18.00 v kostole vo Zvolenskej Slatine.
  • Tretia katechéza prvoprijímajúcich detí bude pre deti zo Zvolenskej Slatiny v stredu 14.3.2018 o 17:45 na fare a pre deti z Vígľaša vo štvrtok 15.3.2018 o 17:45 v kostole vo Vígľaši. Katechéza bude trvať 45 min. Celkový harmonogram prípravy ako aj dátum prvého sv. prijímania nájdete na nástenke a na faraslatina.sk.
  • Stretnutie birmovancov budúci týždeň bude v piatok o 17:45 prvá skupina v kostole na Vígľaši. Viac informácii pre birmovancov je na faraslatina.sk.

 

 Pavel Cerovský, administrátor

Leave a Comment