Farské oznamy 6. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 6. cezročnom týždni rok B
12.2. – 18.2.2018

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
12.2.2018
17:00
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 65 rokov života Juraja Krnáča a za zdravie a BP pre celú jeho rodinu Pondelok 6. týždňa cez rok
Utorok
13.2.2018
17:00
Vígľaš
+ Juraj, Katarína, synovia Ján a Pavel Utorok  6. týždňa cez rok
 Streda
14.2.2018
17:00
Zvolenská Slatina
+ Amália a František a brat Mikuláš  Popolcová streda
18:15
Vígľaš
+ rodičia Martin a Emília
Štvrtok
15.2.2018
17:00
Vígľaš
+ Jura, Jozef, Anna, Elena Štvrtok po popolcovej strede
Piatok
16.2.2018
17:00
Zvolenská Slatina
+ Ján, nedožitých 60 rokov Piatok po popolcovej strede
Sobota
17.2.2018
8:00
Zvolenská Slatina
  Sobota po popolcovej strede
 Nedeľa
18.2.2018
8:00
Vígľaš
+ Zuzana Jablonková, 1. výr. 1. pôstna nedeľa
9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti 
  • V stredu Popolcovou stredou začína pôstne obdobie.  Tento deň je prísny pôst, kedy sa treba zdržať mäsitého pokrmu a iba 3x do dňa sa najesť z toho raz do sýta. Vo sv. omšiach 17:00 vo Zvolenskej Slatine a o 18:15 vo Vígľaši môžete prijať znak popolom ako symbol pokánia. 
  • V pôste budú bývať krížové cesty. Budú prebiehať inak ako vlani. Budú sa ich modliť konkrétne skupiny. Krížové cestu budú viesť ružencové spoločenstvá, rodinné spoločenstvá, birmovanci, deti, matky a ženy, muži a otcovia. Rozpis je vzadu na stolíku, preto vás prosím, zapíšte sa kto bude v danej skupine viesť krížovú cestu – kto bude za ňu zodpovedný. Časy krížových ciest budú štvrtok 16:15 vo Vígľaši a v piatok 16:15 vo Zvolenskej Slatine. Všetci ste srdečne pozvaní.
  • Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny. Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
  • V našej farnosti sa bude konať každý tretí štvrtok v mesiaci adorácia. Adorácia je určená pre tichú súkromnú poklonu, môže byť sprevádzaná piesňami chvál a bude trvať hodinu. Pozývame všetkých, ktorí chcú v tichu a chválach zažiť Božiu blízkosť. Adorácia začne vo štvrtok o 18.00 v kostole vo Zvolenskej Slatine.
  • Stretnutie birmovancov budúci týždeň bude V piatok o 17:45 prvá skupina v kostole na Vígľaši. Viac informácii pre birmovancov je na faraslatina.sk. Viac informácii pre birmovancov je na faraslatina.sk.
  • Budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Všetkých darcom úprimné Pán Boh zaplať.

 

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár