Dátum birmovky vo farnosti Zvolenská Slatina

Na základe rozpisu, ktorý nám poslal biskupský úrad, bude sviatosť birmovania v našej farnosti v sobotu 5.5.2018 vo farskom kostole Povýšenia svätého kríža vo Zvolenskej Slatine. Sviatosť birmovania udelí náš diecézny biskup Mons. Marián Chovanec. 

Leave a Comment