Farské oznamy 3. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 3. cezročnom týždni rok B
22.1. – 28.1.2018

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
22.1.2018
17:00
Zvolenská Slatina
+ rodičia Štefan a Zuzana Pondelok 3. týždňa cez rok
Utorok
23.1.2018
17:00
Vígľaš
+ rodičia Peter a Katarína Utorok 3. týždňa cez rok
Streda
24.1.2018
17:00
Zvolenská Slatina
+ Štefan a Katarína a ich rodičia Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi (sp)
Štvrtok
25.1.2018
17:00
Vígľaš
+ Vladimíra Obrátenie sv. Pavla, apoštola (sv)
Piatok
26.1.2018
17:00
Zvolenská Slatina
+ Jozef a Mária Mudrákoví a za zdravie a PB v chorobe pre Zuzanu Timoteja a Títa, biskupov (sp)
Sobota
27.1.2018
8:00
Vígľaš
+ Alojz Hupian Sobota 3. týždňa cez rok
 Nedeľa
28.1.2018
8:00
Vígľaš
+ Anna, 1. výr. 4. nedeľa v cezročnom období
9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti 
  • Prihlášky na prvé sv. prijímanie si môžete vyzdvihnúť v sakrestii kostola alebo na stránke faraslatina.sk. Vypísanú a podpísanú ju treba odovzdať mne.
  • Stretnutie birmovancov budúci týždeň bude: V Pondelok o 17:45 štvrtá skupina na fare v Slatine, v utorok o 17:45 tretia skupina na fare v Slatine a v piatok o 17:45 druhá skupina v kostole na Vígľaši. Viac informácii pre birmovancov je na faraslatina.sk.
  • V nedeľu sa budeme modliť Vyznanie viery (Verím v Boha) iným spôsobom ako sme zvyknutý. Na laviciach máte Nícejsko-Carihradské vyznanie viery, ktoré sa budem modliť a neskôr aj spievať.
  • Prišiel návrh od vás milí bratia a sestry o zmenu času prvonedeľných adorácii. Vyskúšame model, že prvonedeľná adorácia bude hneď po nedeľnej omši sv. omši a trvaní jednej hodiny.

 

Pavel Cerovský, administrátor

Leave a Comment