Farské oznamy 2. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 2. cezročnom týždni rok B
15.1. – 21.1.2018

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
15.1.2018
17:00
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 45 rokov života Mariána Pondelok 2. týždňa cez rok
Utorok
16.1.2018
17:00
Vígľaš
Prosba o šťastnú operáciu Nadeždy Utorok 2. týždňa cez rok
Streda
17.1.2018
17:00
Zvolenská Slatina
Za zdravie a BP pre dcéru Luciu Sv. Antona, opáta (sp)
Štvrtok
18.1.2018
17:00
Vígľaš
+ rodičia Pavol a Anna a brat Pavol Štvrtok 2. týždňa cez rok
Piatok
19.1.2018
17:00
Zvolenská Slatina
+ Mária Žiaková, 1. výr. Piaty 2. týždňa cez rok
Sobota
20.1.2018
8:00
Zvolenská Slatina
+ Anton Naroda a jeho rodičia Panna Márie v sobotu
 Nedeľa
21.1.2018
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti  3. nedeľa v cezročnom období
9:30
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 70 rokov života Oľgy
  • Prihlášky na prvé sv. prijímanie si môžete vyzdvihnúť v sakrestii kostola alebo na stránke faraslatina.sk. Vypísanú a podpísanú ju treba odovzdať mne.
  • Stretnutie birmovancov budúci týždeň bude: V piatok o 17:45 prvá skupina v kostole na Vígľaši. Viac informácii pre birmovancov je na faraslatina.sk.
  • V našej farnosti sa bude konať každý tretí štvrtok v mesiaci adorácia. Adorácia je určená pre tichú súkromnú poklonu, môže byť sprevádzaná piesňami chvál a bude trvať hodinu. Pozývame všetkých, ktorí chcú v tichu a chválach zažiť Božiu blízkosť. Adorácia začne vo štvrtok o 18.00 v kostole vo Zvolenskej Slatine.
  • Chcem sa poďakovať koledníkom dobrej noviny, ktorí aj tieto Vianoce koledovali a vykoledovali spolu 1208,4€. Vo Zvolenskej Slatine 684,6€ a vo Vígľaši 523,8€. Vykoledované peniaze budú odoslané na účet Dobrej noviny a tento rok pôjdu do Etiópie do mesta Alitena na podporu zdravotníckeho strediska starostlivosti matky o deti. Všetkým podporovateľom a darcom úprimne Pán Boh zaplať.

 

Pavel Cerovský, administrátor

Leave a Comment