Farské oznamy na prvú nedeľu po Narodení Pána

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 1. vianočnom týždni rok B
1.1. – 7.1.2018

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
 Pondelok
1.1.2018
8:00
Vígľaš
+ starých rodičov Pacigových a Svoreňových  Panny Márie Bohorodičky (sl)
9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti 
Utorok
2.1.2018
17:00
Vígľaš
+ Ján, 40. výr.
+ Ľudovít
Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a uč. Cirkvi (sp)
Streda
3.1.2018
17:00
Zvolenská Slatina
+ Stanislav   Streda vo Vianočnom období
Štvrtok
4.1.2018
17:00
Vígľaš
Poďakovanie za 80 rokov Paulíny Štvrtok vo Vianočnom období
 Piatok
5.1.2018
17:00
Zvolenská Slatina
+ Jozef Výboh, 25. výr.
+ rodičia, starí rodičia, brat Štefan a Anna
 Piaty vo Vianočnom období
Prvý piatok v mesiaci
18:15
Vígľaš
Za živých a zosnulých členov ruže č.1 vo Vígľaši
 Sobota
6.1.2018
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti   Zjavenie Pána (sl)
9:30
Zvolenská Slatina
+ Anna Šimiaková
+ rodičia z oboch strán
 Nedeľa
7.1.2018
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti  Druhá nedeľa po narodení Pána

Krst Krista Pána

9:30
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 65 rokov života Anny
  • Chcem poďakovať koledníkom dobrej noviny za ich službu pri koledovaní. Kto by chcel, môže ešte dobrú novinu podporiť, vzadu na stolíku je krabička dobrej noviny. Vykoledované peniaze pôjdu tento rok do Etiópie do mesta Alitena na podporu zdravotníckeho strediska starostlivosti matky o deti. Všetkým podporovateľom a darcom úprimne Pán Boh zaplať.
  • Kto sa v pondelok pri verejnej pobožnosti zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator Spiritus – Príď, Duchu Svätý, tvorivý, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
  • V sobotu je prikázaný sviatok Zjavenie Pána. Sv. omše budú ako v nedeľu. V tejto deň je zvykom požehnávanie vody, tzv. Trojkráľová voda, ktorú si potom môžete odniesť do svojich príbytkov. Taktiež v tomto období je zvykom požehnávanie príbytkov, takže kto by mal záujem o požehnanie svojho domu či bytu, môže sa napísať na papier vzadu na stolíku.
  • V piatok máme aj prvý piatok v mesiaci. Keďže prednedávnom bola hromadná sv. spoveď, spovedať budem iba pol hodinu pred sv. omšami. Chorých budem spovedať tak ako byť obvykle v piatok doobeda. Sv. omša na prvý piatok budú vo Zvolenskej Slatine o 17:00 a vo Vígľaši o 18:15.
  • Na budúcu nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci. Prvonedeľna adorácia nebude. 
  • Prihlášky na prvé sv. prijímanie si môžete vyzdvihnúť v sakrestii kostola alebo na stránke faraslatina.sk. Vypísanú a podpísanú ju treba odovzdať mne.

 

Pavel Cerovský, administrátor

Leave a Comment