Farské oznamy na 4. adventný týždeň rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 4. adventnom týždni rok B
25.12. – 31.12.2017

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
 Pondelok
25.12.2017
8:00
Vígľaš
+ Ján Krajniak, 10. výr.  Narodenie Pána (sl)
9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti 
 Utorok
26.12.2017
8:00
Vígľaš
+ kňazi farnosti  Sv. Štefana, prvého mučeníka (sv)
9:30
Zvolenská Slatina
Za živých a zosnulých dobrodincov farnosti
Streda
27.12.2017
17:00
Zvolenská Slatina
+ manžel Ján, 21. výr.   Sv. Jána, apoštola a evanjelistu (sv)
Štvrtok
28.12.2017
17:00
Vígľaš
Za zdravie a BP pre Jozefa a Martina a ich rodiny Sv. Neviniatok, mučeníkov (sv)
Piatok
29.12.2017
17:00
Zvolenská Slatina
+ Mária Pavlendová, 1. výr. Piaty deň v oktáve Narodenia Pána
Sobota
30.12.2017
8:00
Zvolenská Slatina
+ Jana Maliniaková Šiesty deň v oktáve Narodenia Pána
 Nedeľa
31.12.2017
8:00
Vígľaš
+ rodičov a syna Prvá nedeľa po narodení Pána

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti 
  • Dnes v nedeľu po sv. omši o 9:30 budú skauti rozdávať Betlehemské svetlo pred kostolom vo Zvolenskej Slatine. Kto chce, môže si ho prísť odpáliť. Prinesiem ho okolo 10:45 aj do Vígľaša, kde si ho v pastoračnom centre môžete odpáliť.
  • Ako každý rok aj, tento budú chodiť koledníci Dobrej noviny. Vo Zvolenskej Slatine budú chodiť v pondelok a vo Vígľaši v utorok. Vzadu na stolíku je papier na ktorý sa môžete zapísať.
  • Chcem poprosiť tých, ktorí majú kroje, aby prišli v pondelok na Prvý sviatok vianočný do kostola v kroji. Aby sme aj takto oslávili Narodenie Pána.
  • Prihlášky na prvé sv. prijímanie si môžete vyzdvihnúť v sakrestii kostola alebo na stránke faraslatina.sk. Vypísanú a podpísanú ju treba odovzdať mne.
  • V nedeľu je sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa. V tento sviatok je zvykom požehnávať rodiny a obnovenie si manželského súhlasu manželov. Preto milý bratia a sestry príďte tento deň na sv. omšu si od Boha vyprosiť a prijať požehnanie pre seba a svoje rodiny.
  • Na budúcu nedeľu je koniec kalendárneho roka 2017. Je správne a múdre, aby sme Pánu Bohu poďakovali za prežitý rok krátkou pobožnosťou po sv. omšiach. Sv. omše budú v tento deň tak ako bývajú v nedeľu. Vo Vígľaši o 8:00 a vo Zvolenskej Slatine o 9:30.

 

Pavel Cerovský, administrátor

Leave a Comment