Farské oznamy na 3. adventný týždeň rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 3. adventnom týždni rok B
18.12. – 24.12.2017

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
18.12.2017
17:00
Zvolenská Slatina
+ Viera Pondelok po 3. adventnej nedeli
Utorok
19.12.2017
17:00
Vígľaš
+ otec Ondrej Fekiač, 2. výr.
+ manželka Anna a ich rodičia z oboch strán
Utorok po 3. adventnej nedeli
Streda
20.12.2017
18:00
Zvolenská Slatina
+ Ľubica Michaliaková Streda po 3. adventnej nedeli
Štvrtok
21.12.2017
17:00
Vígľaš
Poďakovanie za 75 rokov života Petra Štvrtok po 3. adventnej nedeli
Piatok
22.12.2017
17:00
Zvolenská Slatina
+ Stanislav Toporka a rodičia Piatok po 3. adventnej nedeli
Sobota
23.12.2017
8:00
Zvolenská Slatina
  Sobota po 3. adventnej nedeli
 Nedeľa
24.12.2017
8:00
Vígľaš
+ rodičia Juraj a Mária Magdaléna  3. Adventná nedeľa
cez rok B
9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti
22:00
Vígľaš
Za zdravie a BP pre Miroslava a Emíliu Vigília Narodenia Pána
0:00
Zvolenská Slatina
 

 

  • Dnes je tretia nedeľa v mesiaci, takže bude zbierka na opravy kostolov. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať.
  • V nedeľu ráno po sv. omši o 9:30 budú skauti rozdávať Betlehemské svetlo pred kostolom vo Zvolenskej Slatine. Kto chce, môže si ho prísť odpáliť.
  • Ako každý rok aj, tento budú chodiť koledníci Dobrej noviny. Vo Zvolenskej Slatine budú chodiť v nedeľu a pondelok a vo Vígľaši v pondelok. Vzadu na stolíku je papier, na ktorý sa môžete zapísať.
  • Chcem poprosiť tých, ktorí majú kroje, aby prišli v pondelok na Prvý sviatok vianočný do kostola v kroji. Aby sme aj takto oslávili Narodenie Pána.
  • V našej farnosti sa bude konať raz mesačne vo štvrtok adorácia. Adorácia je určená pre tichú súkromnú poklonu, môže byť sprevádzaná piesňami chvál a bude trvať hodinu. Pozývame všetkých, ktorí chcú v tichu a chválach zažiť Božiu blízkosť. Prvá adorácia bude tento štvrtok o 18.00 v kostole vo Zvolenskej Slatine.
  • Stretnutie birmovancov budúci týždeň bude: V Pondelok o 17:30 štvrtá skupina na fare v Slatine, v utorok o 17:30 tretia skupina na fare v Slatine a v piatok o 17:45 druhá skupina v kostole na Vígľaši. Bude to posledné stretnutie do Vianoc, kedy testom potvrdia svoje vedomosti. Pokračovať zo stretnutiami budeme potom už v Novom roku. Viac informácii pre birmovancov je na faraslatina.sk.
  • Prihlášky na prvé sv. prijímanie si môžete vyzdvihnúť v sakrestii kostola alebo na stránke faraslatina.sk. Vypísanú a podpísanú ju treba odovzdať mne.

 

Pavel Cerovský, administrátor

Leave a Comment