Avízo Katolíckych novín č. 40

Téma týždňa
Katolícke noviny sa vracajú k historickej udalosti, ktorou bolo blahorečenie slovenského saleziána Titusa Zemana. Prinášajú najzaujímavejšie momenty z podujatia i reportáž z tvorby relikviára na telesné pozostatky nového mučeníka.

Bioetické fórum
Zameriava sa na pálčivý problém dneška, ktorým je estetická chirurgia.

Rozhovor
Rubrika ponúka rozhovor s českým spisovateľom Oldřichom Seluckým, ktorý je autorom životopisného románu o svätom Františkovi s názvom Vzbura v Assisi.

Duchovná obnova
Venuje sa pojmu spravodlivá mzda, ktorá má vždy dva rozmery: rozmer zmluvnej a sociálnej spravodlivosti.

Fotoreportáž
Rubrika ponúka fotoreportáž z víkendu, ktorý strávili v martinskom skanzene výhercovia detskej súťaže Štedré leto so svätým Martinom spolu so svojimi rodičmi, príbuznými a so zamestnancami Katolíckych novín.

Leave a Comment