Farské oznamy 26. týždeň cez rok A

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 26. týždni cez rok A
2.10. – 8.10.2017

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
2.10.2017
18:00
Zvolenská Slatina
+ Mária Žiaková a rodičia Svätých anjelov strážcov (sp)
Utorok
3.10.2017
18:00
Vígľaš
+ Rodičia Ondrej, Katarína, Pavol a syn Ondrej Lievajoví Utorok  26. týždňa cez rok
Streda
4.10.2017
18:00
Zvolenská Slatina
+ Jozef, 1. výr.
+ Zdenka, 10. výr.  
Sv. Františka Assiského, (sp)
Štvrtok
5.10.2017
18:00
Vígľaš
+ Mária Hroncová    Sv. Faustíny Kowalskej, panny (ľs)  
 Piatok
6.10.2017
17:00
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 10 rokov manželského života a prosba o BP a požehnanie pre manželov Vidholdovcov a ich deťom Soničke a Tomáškovi  O najsvätejšom srdci Ježišovom

Prvý piatok v mesiaci  

18:15
Vígľaš
Na úmysel celebranta
Sobota
7.10.2017
8:00
Zvolenská Slatina
+ Mária Farbiaková Ružencovej Panny Márie (sp)
 Nedeľa
8.10.2017
8:00
Vígľaš
+ Alžbeta Matušková, 1. výr.  27. nedeľa cez rok A
9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti
  • Tento týždeň je prvý piatok mesiaca. Spovedať chorých budem v piatok tak ako býva zvykom doobeda. Spovedať v kostoloch budem pol hodinu pred sv. omšou a v piatok vo Vígľaši od 14:30 – 15:30 a vo Zvolenskej Slatine od 16:00 – 17:00.
  • Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Prvonedeľná hodinová pobožnosť začne o 13:00 vo Vígľaši a o 13:30 vo Zvolenskej Slatine.
  • V piatok 6.10.2017 o 19:00 bude stretnutie prvej skupiny birmovancov na Vígľaši. Viac info pre birmovancov je na faraslatina.sk.

 

Pavel Cerovský, administrátor

Leave a Comment