Farské oznamy 25. týždeň cez rok A

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 25. týždni cez rok A
25.9. – 1.10.2017

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
25.9.2017
18:00
Zvolenská Slatina
+ manžel Karol a syn Milan Pondelok 25. týždňa cez rok
Utorok
26.9.2017
18:00
Vígľaš
Za zdravie a BP pre Máriu pri príležitosti 85 rokov života Utorok  25. týždňa cez rok
Streda
27.9.2017
18:00
Zvolenská Slatina
+ Mária Výbohová a Július Sv. Vincenta de Paul, kňaza (sp)
Štvrtok
28.9.2017
18:00
Vígľaš
+ brat Ján, 10. výr.    Štvrtok 25. týždňa cez rok
Piatok
29.9.2017
18:00
Zvolenská Slatina
+ Zdenka, 5. výr. Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov (sv)
Sobota
30.9.2017
8:00
Zvolenská Slatina
+ Anna Berkyová Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi (sp)
 Nedeľa
1.10.2017
8:00
Vígľaš
+ rodičov a starých rodičov Budáčových  25. nedeľa cez rok A
9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti
  • V pondelok 25.9.2017 o 18:30 bude stretnutie štvrtej skupiny birmovancov na fare, v utorok 26.9.2017 o 18:30 bude stretnutie tretej skupiny na fare a v piatok 29.9.2017 o 18:30 bude stretnutie druhej skupiny vo Vígľaši. Viac info pre birmovancov je na faraslatina.sk.
  • Budúca nedeľa je prvá v mesiaci. Prvonedeľná hodinová pobožnosť začne o 13:00 vo Vígľaši a o 13:30 vo Zvolenskej Slatine. Všetci ste srdečne pozvaní.
  • Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje:
    Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. (Enchiridion indulgentiarum, conc. 17).Musia byť splnené aj tradične podmienky k odpustkom ako sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca a odpútanosť od akéhokoľvek hriechu aj ľahkého.

 

Pavel Cerovský, administrátor

 

Vložiť komentár