Avízo Katolíckych novín č. 38

Duchovná obnova
Katolícke noviny sa zameriavajú na veľké misijné dielo lásky Matky Terezy, ktorá je svätá pre všetkých, lebo bola schopná podeliť sa o utrpenie Ježiša. Tento rok si pripomíname dvadsiate výročie jej odchodu k Pánovi.

Téma týždňa
Približuje, ako viesť deti ku kritickému mysleniu.
Katolícke noviny sa rozprávajú s učiteľom a odborníkom na kritickú prácu s informačnými prameňmi Jurajom Smatanom.

Listáreň
Vysvetľuje, kto a za akých podmienok môže byť mimoriadnym rozdávateľom svätého prijímania.

Téma
Približuje, ako prebiehajú prípravy na slávnosť blahorečenia Titusa Zemana.

Misie
Predstavujú životný príbeh katolíckej rehoľníčky Ruth Pfauovej.

Vložiť komentár