Farské oznamy 22. týždeň cez rok A

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 22. týždni cez rok A
4.9. – 10.9.2017

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
4.9.2017
18:00
Zvolenská Slatina
+ syn Peter a manžel Milan Pondelok 22. týždňa cez rok
Utorok
5.9.2017
18:00
Vígľaš
+ rodičia Štefan a Magdaléna Sv. Terézie z Kalkaty, panny a rehoľnice (ľs)
Streda
6.9.2017
18:00
Zvolenská Slatina
+ Anna Šimiaková Streda 22. týždňa cez rok
Štvrtok
7.9.2017
18:00
Vígľaš
+ Mária a Ján Krajniak Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza (sp)
Piatok
8.9.2017
18:00
Vígľaš
+ rodičia Magdaléna a Peter a syn Peter Narodenie Panny Márie (sl)
Sobota
9.9.2017
8:00
Zvolenská Slatina
  Panna Márie v sobotu
 Nedeľa
10.9.2017
8:00
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti  22. nedeľa cez rok A

Slávnosť Narodenia Panny Márie, partocínium filiálneho kostola

10:00
Vígľaš
+ Ondrej a Mária Kurčíkoví a starí rodičia Plavuchoví a Kurčíkoví
  • Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Prvonedeľná hodinová pobožnosť dnes nebude.
  • Kostol vo Vígľaši si v piatok 8.9. pripomína svojho patróna NARODENIE PANNY MÁRIE. Sv. omša bude v tento deň vo Vígľaši a nie vo Zvolenskej Slatine. Patrocínium kostola oslávime spolu slávnostnou sv. omšou a to v nedeľu 10.9.2015 o 10:00. Preto prosím ženy, ktoré môžu, aby napiekli koláče na ktorých sa po sv. omši na spoločnom agapé pohostíme. Taktiež chcem poprosiť, aby ste prišli v krojoch, aby bola táto slávnosť čo najkrajšia.
  • Samotné slávenie patróna kostola sa nazýva aj odpust. Teda je možnosť získať úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby boli splnene tradične podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca) a návšteva kostola v deň slávnosti.
  • Od septembra začnú vo Zvolenskej Slatine znovu bývať detské sv. omše. Radi privítame každého nového člena do detského spevokolu. Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na p. Petrincovú, ktorej t.č. nájdete v chodbe na nástenke.

 

Pavel Cerovský, administrátor

Leave a Comment