Farské oznamy 17. týždeň cez rok A

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 17. týždni cez rok A
31.7. – 6.8.2017

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
31.7.2017
18:00
Zvolenská Slatina
+ manžel Anton, nedožitých 73 rokov Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza (sp)
Utorok
1.8.2017
18:00
Vígľaš
+ Peter Paška a Edita Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi (sp)
Streda
2.8.2017
18:00
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 90 rokov života Júlia  Výbohová   Streda 17. týždňa cez rok
Štvrtok
3.8.2017
18:00
Vígľaš
+ Ján Kamenský, nedožitých 65 rokov života Štvrtok 17. týždňa cez rok
 Piatok
4.8.2017
17:00
Zvolenská Slatina
+ Jozef, 2. výr.  Sv. Jána Máriu Vianney, kňaza (sp)
Prvý piatok v mesiaci
18:15
Vígľaš
Za živých a zosnulých členov ruže č.8 vo Vígľaši
Sobota
5.8.2017
8:00
Zvolenská Slatina
+ Anna Tereňová Panna Márie v sobotu
 Nedeľa
6.8.2017
8:00
Vígľaš
+ Jozef Krajniak, 25. výr.  18. nedeľa cez rok A
9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti
  • Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a chode tábora. Všetkým animátorom, všetkým sponzorom, ktorí hmotne alebo finančne podporili tábor aj všetkým vám, ktorí ste sa za tábor a deti modlili. Všetkým vám úprimne Pán Boh zaplať.
  • Tento týždeň je prvý piatok mesiaca. Spovedať chorých budem v piatok tak ako býva zvykom doobeda. Spovedať v kostoloch budem pol hodinu pred sv. omšou a v piatok vo Vígľaši od 14:30 – 15:30 a vo Zvolenskej Slatine od 15:30 – 16:30.
  • Budúca nedeľa je prvá v mesiaci. Prvonedeľná hodinová pobožnosť začne o 13:00 vo Vígľaši a o 13:30 vo Zvolenskej Slatine. Všetci ste srdečne pozvaní.

Pavel Cerovský, administrátor

Leave a Comment