Farské oznamy 16. týždeň cez rok A

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 16. týždni cez rok A
24.7. – 30.7.2017

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
24.7.2017
18:00
Zvolenská Slatina
+ Anna Šimiaková Pondelok 16. týždňa cez rok
Utorok
25.7.2017
18:00
Vígľaš
+ Anna, Peter a syn Peter Luptákoví Sv. Jakuba, apoštola (sv)
Streda
26.7.2017
18:00
Zvolenská Slatina
+ Mária Sroková, 1. výr.
+ z rodiny  
Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie (sp)
Štvrtok
27.7.2017
18:00
Vígľaš
+ Vilma, Peter, Jozef a starí rodičia z oboch strán Sv. Gorazda a spoločníkov (sp)
Piatok
28.7.2017
18:00
Zvolenská Slatina
+ rodičia Pavol a Anna Mikulčíkoví a synovia Pavol, Ján a Martin Piatok 16. týždňa cez rok
Sobota
29.7.2017
8:00
Zvolenská Slatina
+ Jozef Jardek Sv. Marty (sp)
 Nedeľa
30.7.2017
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti  17. nedeľa cez rok A
9:30
Zvolenská Slatina
+ Pavel Orság, 2. výr.
  • Nástup do tábora začína medzi 7:00 a 8:00: Deti majú zabezpečený celodenný program a celodennú stravu. Deti si môžete vyzdvihnúť z fary medzi 16:00 až 17:00. Treba si so sebou priniesť pokrývku hlavy, fľašu na vodu, vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti, pršiplášť a kartičku poistenca.
  • Ohlášky: Vo farnosti Hriňová si chcú vyslúžia sviatosť manželstva Milan Tisoň, ktorý pochádza z farnosti Zvolenská Slatiny PstrušaZlatica Tučeková, ktorá pochádza z farnosti Vígľašská Huta – Kalinka. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

Pavel Cerovský, administrátor

Leave a Comment