Avízo Katolíckych novín č. 8

Duchovná obnova
Katolícke noviny sa zameriavajú na dôveru v Boha, ktorá odbúrava starosť o zajtrajšok.

Téma týždňa
Rubrika sa venuje téme manželstva a prináša rozhovor s dvojicami, ktoré sa brali počas vysokoškolského štúdia.

Téma
Pripomína si život a dielo nedávno zosnulého biskupa Jozefa Zlatňanského.

Téma
Približuje pravidlá vatikánskeho protokolu, podľa ktorého smú v bielom oblečení k pápežovi len katolícke šľachtičné.

Téma
Predstavuje Martinu Bednárovú, ktorá si adoptovala desaťročné africké dievčatko na diaľku.

Mladým
Približuje príbeh Petra Hollého, ktorý zažil expedíciu naprieč arktickou tundrou.

 

Využite najrýchlejšiu objednávku na

www.katolickenoviny.sk

Vložiť komentár