Farské oznamy 7. týždeň cez rok A

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 7. týždni cez rok A
20.2. – 26.2.2017

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
20.2.2017
17:00
Zvolenská Slatina
+ Mária Pavlendová Pondelok 7. týždňa cez rok
Utorok
21.2.2017
17:00
Vígľaš
Poďakovanie za minulý rok a prosba za zdravie a PB v tomto roku pre rodinu Utorok 7. týždňa cez rok
Streda
22.2.2017
17:00
Zvolenská Slatina
+ rodičov Zdechovanových a súrodencov Katedra sv. Petra, apoštola (sv)
Štvrtok
23.2.2017
17:00
Vígľaš
Poďakovanie za 40 rokov spoločného života Jána a Kataríny Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka (sp)
Piatok
24.2.2017
17:00
Zvolenská Slatina
+ Ján a Anna a rodičov Piatok 7. týždňa cez rok
 Sobota
25.2.2017
8:00
Zvolenská Slatina
+ Katarína, František, Elena a Štefan Paprčkoví   Panny Márie v sobotu
16:00
Zvolenská Slatina
Sviatosť manželstva Jozefa a Veroniky
 Nedeľa
26.2.2017
8:00
Vígľaš
+ Anton  8. nedeľa v Cezročnom období
9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti
  • Dnešná nedeľa je tretia v mesiaci a preto bude zbierka na opravu kostolov. Všetkým Vám úprimne Pán Boh zaplať.
  • Tretia katechéza prvoprijímajúcich detí bude v stredu o 17:45 na fare vo Zvolenskej Slatine pre deti zo ZŠ Zvolenská Slatina a vo štvrtok o 17:45 v pastoračnom centre pod kostolom vo Vígľaši pre deti zo ZŠ vo Vígľaši. Je to stretnutie na jednu vyučovaciu hodinu teda na 45 min. Celkový harmonogram prípravy detí si môžete pozrieť na nástenke alebo na farskej stránke faraslatina.sk.
  • Chcem poprosiť ochotných ľudí o pomoc pri upratovaní kostolov. Viac ľudí čo upratuje kostoly už zostarlo alebo nevládze a treba doplniť skupiny o nove sily. V sakrestii je papier na ktorý sa môžete zapísať a potom sa dohodneme v ktorej skupine budete upratovať. Starať sa o Boží dom je výsada.
  • Na jar začne príprava birmovancov v našej farnosti. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v sakrestii kostola, na fare alebo z farskej stránky faraslatina.sk. Minimálny vek birmovanca v čase birmovky (r. 2018) je 13 rokov.

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár