Detskom kresťanský tábore

Farnosť Zvolenská Slatina organizuje v čase od 25.7.-29.7.2016 detský kresťanský tábor. Tábor bude formou prímeského tábora (ráno o 8:00 deti do tábora prídu a 17:00 odídu domov) pre deti vekovej kategórie základnej školy. Cena na jedno dieťa bude 30 € (súrodenecká zľava na ďalšieho súrodenca je 15€). Zabezpečená je celodenná strava (desiata, teplý obed a olovrant). Prihlášky na tábor nájdete vzadu na stolíku, na fare a na faraslatina.sk. Prihlášku treba vypísať a odovzdať najneskôr do 10.7.2016 administrátorovi farnosti  so zaplatením táborového poplatku. Máme obmedzený limit koľko detí môžeme na tábor zobrať, preto dlho nečakajte a neváhajte. Viac informácii na nájdete na www.faraslatina.sk alebo u zodpovedných vedúcich.

Hľadáme sponzorov na tábor, ktorí by nám pomohli hlavne s pomôckami a hrami na tábor. Musíme kúpiť lopty, hry a rôzne pomôcky, keďže toto všetko na fare chýba.

Leave a Comment