Farské oznamy 1. veľkonočný týždeň

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 1. veľkonočnom týždni
28.3. – 3.4.2016

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
 Pondelok
28.3.2016
7:45
Vígľaš
Na úmysle celebranta   Veľkonočný pondelok 
9:30
Zvolenská Slatina
+ Helena, Pavel, Mária a Ondrej
Utorok
29.3.2016
18:00
Vígľaš
+ Juraj, Katarína a synovia Ján a Pavel  Veľkonočný utorok
Streda
30.3.2016
18:00
Zvolenská Slatina
+ Pavol, 40. výr. Veľkonočná streda
Štvrtok
31.3.2016
18:00
Vígľaš
+ Marián Veľkonočný štvrtok 
 Piatok
1.4.2016
17:00
Zvolenská Slatina
+ Pavel a Mária a starí rodičia Matúš a Mária, Jozef a Katarína  Veľkonočný piatok

Prvý piatok

18:15
Vígľaš
Na úmysle celebranta
Sobota
2.4.2016
8:00
Zvolenská Slatina
+ Amália Cerovská
+ vnuk Igor
 Veľkonočná sobota
 Nedeľa
3.4.2016
7:45
Vígľaš
Za veriacich farnosti  

2. Veľkonočná nedeľa

Nedeľa Božieho milosrdenstva

 

9:30
Zvolenská Slatina
+ rodičia a brat

 

 • Obdobie päťdesiatich dní od Nedele Pánovho zmŕtvychvstania do nedele Zoslania Ducha Svätého sa slávi v radosti a plesaní ako jeden sviatočný deň, ba ako jedna „veľká nedeľa“. Predovšetkým v týchto dňoch sa spieva Aleluja. Namiesto Anjel Pána sa po celé Veľkonočné obdobie modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná.
 • Dnes sa menil čas zo zimného na letný, preto sa budú meniť aj časy večerných sv. omší zo 17:00 na 18:00.
 • Piata katechéza prvoprijímajúcich detí bude v stredu o 18:45 na fare vo Zvolenskej Slatine pre deti zo ZŠ Zvolenská Slatina a vo štvrtok o 18:45 v pastoračnom centre pod kostolom vo Vígľaši pre deti zo ZŠ vo Vígľaši. Je to stretnutie na jednu vyučovaciu hodinu teda na 45 min, do 19:30.
 • Tento týždeň je prvý piatok mesiaca. Spovedať chorých budem v piatok tak ako býva zvykom doobeda. Spovedať v kostoloch budem pol hodinu pred sv. omšou a to aj na prvý piatok, keďže bola Veľkonočná sv. spoveď.
 • V piatok večer o 19:30 bude na fare vo Zvolenskej Slatine prvé stretnutie Farskej pastoračnej a farskej ekonomickej rady.
 • Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac apríl:
  Všeobecný:
  Aby drobní poľnohospodári dostali spravodlivú odmenu za svoju hodnotnú prácu.
  Evanjelizačný:  Aby africkí kresťania vydávali uprostred nábožensko-politických konfliktov svedectvo lásky a viery v Ježiša Krista.
  Úmysel našich biskupov: Aby Cirkev pravdivým ohlasovaním evanjelia zdôvodňovala novým generáciám zmysel života a nádeje.
 • Na budúcu nedeľu vyhlásila KBS zbierku pre utečencov.
 • Budúca nedeľa je prvá v mesiaci. Prvonedeľná hodinová pobožnosť začne o 13:00 vo Vígľaši a o 13:30 vo Zvolenskej Slatine. Všetci ste srdečne pozvaní.

 

 • Vígľaš –  čítania v nedeľu – Ľuptáková – Halajová

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár