3 spôsoby, ako je svätý Jozef dokonalým vzorom katolíckeho otcovstva

Svätý Jozef bol muž, ktorého si Boh vybral za hlavu Svätej rodiny. Bol verným manželom Márie a oddaným pestúnom Ježiša Krista. Sväté písmo ho vykresľuje ako zbožného človeka, ktorý sa vždy riadil Božou vôľou. Keď sa pripravujeme na oslavu jeho sviatkov, mali by sme sa zamyslieť nad tromi najlepšími spôsobmi, ktorými svätý Jozef slúži ako … Čítaj ďalej…

Litánie o sv. Jozefovi budú mať sedem nových invokácií

Pápež František schválil sedem nových invokácií, o ktoré budú obohatené Litánie ku cti sv. Jozefa. Informuje o tom Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí v liste z 1. mája – dňa liturgickej spomienky sv. Jozefa robotníka -, ktorý je adresovaný predsedom všetkých biskupských konferencií. Kongregácia v liste pripomína 150. výročie vyhlásenia sv. Jozefa za patróna … Čítaj ďalej…

Modlitba zverenia Banskobystrického biskupstva pod ochranu svätého Jozefa

(Modlitbu predniesol banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec dňa 19. marca 2021 vo farskom kostole v Sebechleboch.) „Svätý Jozef, verný Máriin ženích a pestún Božieho Syna. Prichádzame k tebe s dôverou a pod tvoju ochranu zverujeme duchovný život našej diecézy, našich farností, spoločenstiev, rodín i každého jednotlivca. Ty si počas svojho pozemského života nehľadal nič iné ako Božiu slávu. … Čítaj ďalej…

Ó, SVÄTÝ JOZEF, HĽA, PRICHÁDZAME

Tlačová kancelária KBS prináša text hymnického spevu, mp3 nahrávku a noty k Roku sv. Jozefa. Za novinkami stojí tím, ktorý koordinoval jezuita P. Vlastimil Dufka, SJ. K dispozícii sú TU. Text napísal jezuita P. Jozef Šuppa SJ, hudbu napísal P. Vlastimil Dufka, SJ a na nahrávke spolupracovala Mária Zajíčková Králiková. „Je to voľne k dispozícii. Hymnicky spev … Čítaj ďalej…

List pápeža Františka k vyhláseniu Roka svätého Jozefa

Konferencia biskupov Slovenska prináša na internetovej stránke www.kbs.sk oficiálny preklad Apoštolského listu Svätého Otca Františka Patris corde. Pápež František ním pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa za patróna univerzálnej Cirkvi vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa. O vyhlásenie svätého Jozefa za patróna Katolíckej cirkvi sa postaral bl. pápež Pius IX. dekrétom Quemadmodum Deus z 8. decembra 1870. … Čítaj ďalej…