Zabezpečenie ochrany osobných údajov

Zabezpečenie ochrany osobných údajov  Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike   Čl. I Základné ustanovenia 1) Účelom tohto dokumentu je preukázať, že spracúvanie osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike sa vykonáva v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou, najmä Zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 … Čítaj ďalej…