Skupiny birmovancov

Skupina č. 1 Jana Ďuricová Vígľaš Bianka Hodúľová Vígľaš Romana Jarábeková Vígľaš Nikola Kamenská Vígľaš Petra Kaniariková Stará Huta Patrik  Ľupták Vígľaš Ľubica Matejová Vígľaš Víktória  Šusteková Vígľaš Radoslava Vajová Vígľaš Gabriela Valkošáková Vígľaš Skupina č. 2 Benjamín Androvič Vígľaš Monika Drdošová Vígľaš Michal Ďurica Vígľaš Simona Fábryová Vígľaš Alena Fulajtárová Vígľaš Alexandra Harvanová Stará … Čítaj ďalej…

Deväť prvých piatkov

Ježiš dal 12 veľkých prisľúbení prostredníctvom Sv. Margita Mária Alacoque tým, ktorí si vykonajú pobožnosť deviatich prvých piatkov. Teda deväť mesiacov po sebe pôjdu na sv. prijímanie na prvý piatok v mesiaci. Najväčším prisľúbením je, že v hodine smrti bude Ježiš pri tom, kto si aspoň raz v živote pobožnosť dobre vykoná. Ak prerušíš deväťmesačnú … Čítaj ďalej…

Prvé organizačné stretnutie birmovancov

Prvé organizačné stretnutie birmovancov bude nedeľu 23.4.2017 o 10:30 v kostole vo Zvolenskej Slatine. Bude to organizačné stretnutie, kde si povieme ako bude prebiehať príprava na birmovku a rozdelíme sa do skupín. Poprosím, aby prišli všetci prihlásení birmovanci. Ak sa Vám z oprávnených dôvodov nebude dať prísť, tak mi to  dopredu nahláste. 

Prihláška na birmovku – Zvolenská Slatina 2018

Na birmovku sa môže prihlásiť ktorýkoľvek farník, ktorý ešte nebol na birmovke a v čase birmovky (pravdepodobne jar 2018) dovŕši minimálny vek 13 rokov. Je potrebné vypísať prihlášku a odovzdať ju na farskom úrade. Príprava na birmovku začne na jar 2017 (budem vás informovať cez farské oznamy) a samotná birmovka bude ako určí náš biskup … Čítaj ďalej…

Materiály na štúdium

ZHRNUTIE PIATEJ PREDNÁŠKY  Židovské náboženské autority nemali rovnaký postoj k Ježišovi. Väčšina sa k nemu stavala nepriateľsky. Keď Ježiš pred veľradou vyznal, že je Boží Syn, považovali to za rúhanie a odsúdili ho na smrť. Pilát, predstaviteľ rímskej nadvlády, potvrdil rozsudok. Ježišovej smrti sa domáhal aj zmanipulovaný dav Židov, ktorý prehlásil, že berie za to … Čítaj ďalej…