Katechézy o daroch Ducha Svätého

DAR MÚDROSTI Začíname cyklus katechéz o daroch Ducha Svätého. Viete o tom, že Duch Svätý tvorí dušu, životnú miazgu Cirkvi a každého jednotlivého veriaceho. Je Božou láskou, ktorá si v našom srdci robí svoj príbytok a vstupuje do spoločenstva s nami. Duch Svätý je vždy s nami, je vždy v nás, je v našom srdci. … Čítaj ďalej…

Skupiny birmovancov

Skupina č. 1 Jana Ďuricová Vígľaš Bianka Hodúľová Vígľaš Romana Jarábeková Vígľaš Nikola Kamenská Vígľaš Petra Kaniariková Stará Huta Patrik  Ľupták Vígľaš Ľubica Matejová Vígľaš Víktória  Šusteková Vígľaš Radoslava Vajová Vígľaš Gabriela Valkošáková Vígľaš Skupina č. 2 Benjamín Androvič Vígľaš Monika Drdošová Vígľaš Michal Ďurica Vígľaš Simona Fábryová Vígľaš Alena Fulajtárová Vígľaš Alexandra Harvanová Stará … Čítaj ďalej…

Deväť prvých piatkov

Ježiš dal 12 veľkých prisľúbení prostredníctvom Sv. Margita Mária Alacoque tým, ktorí si vykonajú pobožnosť deviatich prvých piatkov. Teda deväť mesiacov po sebe pôjdu na sv. prijímanie na prvý piatok v mesiaci. Najväčším prisľúbením je, že v hodine smrti bude Ježiš pri tom, kto si aspoň raz v živote pobožnosť dobre vykoná. Ak prerušíš deväťmesačnú … Čítaj ďalej…

Prvé organizačné stretnutie birmovancov

Prvé organizačné stretnutie birmovancov bude nedeľu 23.4.2017 o 10:30 v kostole vo Zvolenskej Slatine. Bude to organizačné stretnutie, kde si povieme ako bude prebiehať príprava na birmovku a rozdelíme sa do skupín. Poprosím, aby prišli všetci prihlásení birmovanci. Ak sa Vám z oprávnených dôvodov nebude dať prísť, tak mi to  dopredu nahláste. 

Prihláška na birmovku – Zvolenská Slatina 2018

Na birmovku sa môže prihlásiť ktorýkoľvek farník, ktorý ešte nebol na birmovke a v čase birmovky (pravdepodobne jar 2018) dovŕši minimálny vek 13 rokov. Je potrebné vypísať prihlášku a odovzdať ju na farskom úrade. Príprava na birmovku začne na jar 2017 (budem vás informovať cez farské oznamy) a samotná birmovka bude ako určí náš biskup … Čítaj ďalej…

Morálka

ZHRNUTIE DVADSTIATEJ ŠTVRTEJ PREDNÁŠKY          Boh vložil do ľudskej prirodzenosti túžbu po pravde. Človek má pravdu hľadať, aj podľa poznanej pravdy žiť. Dobré spolunažívanie vyžaduje vzájomnú dôveru, postavenú na pravdivom, priamom, čestnom a úprimnom postoji v rečiach i v skutkoch. Čnosť pravdivosti dáva druhým, čo im patrí. Rozpozná, kedy a ako pravdu oznámiť a kedy … Čítaj ďalej…

Materiály na štúdium – Sviatosti a sväteniny

ZHRNUTIE TRINÁSTEJ PREDNÁŠKY           Slovo Eucharistia znamená vzdávanie vďaky. Označujeme ním centrálnu sviatosť Cirkvi, sprítomnenie jedinej Kristovej obety. Ježiš zomrel za nás raz v konkrétnom pozemskom čase. Jeho obeta je však večná, trvale prítomná a účinná v ktoromkoľvek čase a na ktoromkoľvek mieste. V Eucharistii je Ježiš skutočne prítomný ako Boh a človek v znakoch … Čítaj ďalej…

Materiály na štúdium – Liturgia

ZHRNUTIE JEDENÁSTEJ PREDNÁŠKY           Cez liturgiu má Boží ľud účasť na Božích skutkoch. Kristus, náš Spasiteľ a Veľkňaz, pokračuje v Cirkvi prostredníctvom liturgie v diele nášho vykúpenia. Tak sa Cirkev stáva znakom spoločenstva medzi Bohom a ľuďmi v Kristovi. Slávením liturgie sa nevyčerpáva celé poslanie Cirkvi. Musí ho predchádzať ohlasovanie evanjelia, viera a vnútorné obrátenie. … Čítaj ďalej…

Materiály na štúdium – Vierouka

ZHRNUTIE DEVIATEJ PREDNÁŠKY          Pevne veríme a s nádejou očakávame, že po smrti vstúpime do večného života, ktorého bude účastná nielen nesmrteľná duša, ale aj smrteľné telo, pretože na konci čias bude vzkriesené. Táto pravda bola vždy podstatnou súčasťou kresťanskej viery. V posledný deň dostaneme späť naše vlastné telo, ale premenené, podobné Ježišovmu oslávenému telu. … Čítaj ďalej…

Hodnotenie birmovancov

     Test č.1   Test č.2   Jana Ďuricová  71%  100%   Bianka Hodúľová  93%  86%   Romana Jarábeková  46%  50%   Nikola Kamenská  50%  64%   Patrik  Ľupták  50%  57%   Ľubica Matejová  64%  71%   Víktória  Šusteková  93%  93%   Radoslava Vajová  93%  71%   Gabriela Valkošáková  100%  100%   Benjamín Androvič  82% … Čítaj ďalej…