Farská pastoračná a ekonomická rada

Vo farnosti Zvolenská Slatina bola vykonaná 28.2.2016 voľba do Farskej pastoračnej rady a Farskej ekonomickej rady. V nedeľu 13.3.2016 boli na obdobie troch rokov vymenovaní 12 členovia farskej pastoračnej rady a na obdobie piatich rokov 4 členovia Farskej ekonomickej rady. Farská pastoračná rada je poradný a pracovný orgán farára ustanovený podľa kánonu 517 §1 CIC. Spolupracuje s farárom pri vytváraní … Čítaj ďalej…